els jacobs team 2019

Over ons, de mensen achter uitvaartonderneming Els Jacobs

Els Jacobs

Els werd op 25 april 1962 in Wittem geboren. Zij is gehuwd en moeder van drie kinderen. Ruim 21 jaar was zij werkzaam in het ziekenhuis te Sittard als A-verpleegkundige. Hier ontwikkelde zij de nieuwsgierigheid naar het fenomeen dood en het leven voorbij de dood.

De overstap van gezondheidszorg naar overlijdenszorg was voor haar geen grote, mede door het feit dat de verzorging van het lichaam van de overledene een belangrijke plaats inneemt binnen de uitvaartzorg van Els Jacobs Uitvaartonderneming. De verzorging van de overledene is het vertrekpunt van de samenwerkingsrelatie met de nabestaanden, waarbij de reeds eerder genoemde aspecten zoals betrokkenheid, warmte, aandacht enzovoort alle op hun eigen manier een plaats krijgen in dit proces. Els ervaart het als een uitdaging de nabestaanden en via hen de overledene te leren kennen om van daaruit de uitvaart mede vorm te geven.

els-jacobs

Bianca Carmona

2016-bianca-carmona

Bianca Carmona, geboren op 19 oktober 1969 te Kerkrade, samenwonend en moeder van 2 zonen. De passie voor de dood is een invulling en aanvulling op mijn leven, op jonge leeftijd volgde ik lessen rouwverwerking en stervensbegeleiding.

Het is een voorrecht om in deze moeilijke dagen samen met onze nabestaanden hun weg en de weg van de overledene te gaan. Om zo het leven van hun dierbare vorm te geven in het afscheid dat symbool staat voor de mens die zij verliezen. Iedere uitvaart zet ik een stap om het vertrouwen van mensen te winnen, om samen met hun een uitvaart te creëren die voelt als een warme troostende omarming. De dood hoort bij het leven, ik wil u graag in deze moeilijke periode op een professionele, warme, meelevende manier tot steun zijn.

Wanda Voragen

2016-wanda-voragen

Wanda werd op 27 november 1973 geboren te Heerlen. Zij is samenwonend en moeder van 2 kinderen. De laatste jaren is zij werkzaam geweest in de dienstverleningssector. Steeds meer werd zij zich bewust, dat er iets ontbrak in haar werk. Zij miste het zingeven, het dicht bij de mensen staan. Inmiddels heeft zij de opleiding ritueelbegeleider afgerond en is zij door Els intern opgeleid tot uitvaartbegeleider.

Het citaat van Kahlil Gibran “Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart en zie dat je huilt om wat je vreugde schonk.” raakt haar telkens weer. Vreugde en verdriet vormen samen één geheel.

Hoe anders ons leven ook kan zijn. Hoe verschillend de paden zijn die wij bewandelen. Tijdens het afscheid nemen komen die paden op één plek uit. We komen samen, omdat we iemand missen. Iemand die belangrijk was in ons leven. Iemand van wie we hielden en nog steeds houden. Iemand die we niet meer kunnen aanraken of zien, maar die wel nog heel duidelijk in ons hart aanwezig is. En al geeft dat gevoel van missen vaak verdriet. Het brengt ons ook terug naar fijne herinneringen, herinneringen van liefde en geluk.

Betrokken, rust, ondersteunend en met alle liefde begeleidt zij u in de dagen na een overlijden om samen vorm te geven aan een mooie uitvaart.

Ons team

Els Jacobs Uitvaartonderneming beschikt over een vrouwelijke dragersgroep. 
De vrouwen in deze groep begeleiden niet alleen de kist, maar vervullen ook een gastvrouwenrol. Zij zorgen dat in de kerk of in het crematorium alles goed verzorgd is, beantwoorden vragen van mensen, hebben een signalerende functie en vangen indien nodig mensen op. Elke gastvrouw, draagster of overledeneverzorgster, waarvan de meeste dames een verpleegkundige achtergrond hebben, heeft zo haar eigen beweegredenen om voor Els Jacobs Uitvaartonderneming te kiezen.

Caroline Maassen

2016-caroline-maassen

“Voor mij is de verzorging van een overledene, eventueel samen met de nabestaanden, een eerbetoon aan het lichaam waarin iemand gewoond heeft”

Veronica Claassens

2016-veronica-claassens

“Door een persoonlijke ervaring in het verleden wist ik heel zeker dat er voor mij een belangrijke rol was weggelegd bij het laatste afscheid. Een luisterend oor, een arm om de schouder, het begin van een nieuwe herinnering! Als gastvrouw bij het rouwbezoek en overledenenverzorger wil ik graag voor u warmte en rust uitstralen.”

Brigitte Scheijen

2016-brigitte-scheijen

”Tijdens de rouwbezoeken tracht ik mensen door middel van een woord, gebaar of juist zonder woorden, in alle rust afscheid te laten nemen.”

Ineke Stolk

2016-ineke-stolk

“Een uitvaart is maatwerk. Voor ons staat de overledene altijd centraal.”

Miriam Simons

2016.162160 tm 2016.162290; GUY VAN GRINSVEN; 25-9-2016; Rolduc locatie bibloitheek roccoco;Els Jacobs Uitvaartbedrijf;Portretten; alle medewerkers;vrouwelijk uitvaarcentrum uit Beek (z-L);opdracht nieuwe kledding van Addy van de Krommenacker.

“Als het verlies in je leven is gekomen, wil ik helpen dit te verzachten door mijn bijdrage aan een perfect vorm gegeven uitvaart.”

Mariëlle Wouters

2016-marielle-wouters

“Een waardig afscheid is het begin van nieuwe herinneringen maken. Ik vind het een voorrecht dat ik hierbij mag zijn.”

Yvonne Michiels

2016-yvonne-michiels

“Door rust uit te stralen hoop ik op een positieve manier, samen met mijn teamleden te kunnen bijdragen aan een stijlvol afscheid.”

Diana de Munter

2016-diana-de-munter

“Elke overledene krijgt tijdens de verzorging, aandacht en respect in het uitvaarthuis of thuis. Ik houd hierbij rekening met zijn of haar wensen. Ieder mens is uniek, ieder afscheid dus ook. Daar draag ik graag aan bij.”

Nicole Vanderheiden

2016-nicole-vanderheiden

“Afscheid is de geboorte van een herinnering” zei Salvador Dali. Voor mij is het belangrijk dat de uitvaart een mooie herinnering is om op terug te kijken.”

groep-2016-bianca-els-wanda