Els Jacobs

Els Jacobs

Codes

Wachtwoorden en codes van mobiele telefoons kunnen na overlijden een barrière vormen. Bijvoorbeeld als de overledene adressen in een mobiele telefoon heeft opgeslagen. Ook foto’s, muziek of filmbestanden die tijdens de uitvaart gebruikt kunnen worden, worden vaak in een computer bewaard waarvan de inlogcodes niet bekend zijn. Zo zijn er meer voorbeelden van gegevens die voor een nabestaande toegankelijk zouden moeten zijn. Zelfs als de codes ontbreken, is informatie nog wel toegankelijk te maken.

Digitale nazorg, telefoon 023-2025380

info@digitalenazorg.nl

www.digitalenazorg.nl