Els Jacobs

Els Jacobs

Elektrisch cremeren nadert realiteit

Als uitkomst van allerhande klimaatdiscussies lijken de plannen voor het realiseren van elektrische crematoria het stadium van ambitie en tekentafel voorbij. Het elektrisch crematorium moet het gebruik van fossiele brandstoffen zo ver mogelijk terugdringen door het gebruik van groene stroom en zonnepanelen. In Zeist wordt nog extra onderzoek gedaan naar elektrisch cremeren voordat definitief besluit genomen wordt.

Bron: Vakblad Uitvaart