Els Jacobs

Els Jacobs

Er zijn voor jou

Claire vanden Abbeele | ISBN 9020957384 | € 12,95 uitg: Lannoo, Tielt, 2004, 206 pagina’s

Omgaan met jonge mensen die rouwen

Er zijn voor jou vestigt onze aandacht op de soorten van verdriet die we kunnen doormaken. Het omschrijft de rauwheid van rouw en hoe we kinderen en jonge mensen kunnen helpen met de verschillende rouwtaken. Het boek richt onze aandacht op gedrag dat ‘normaal’ is of ‘ons zorgen’ kan maken. We krijgen specifieke rouwadviezen als ouder of familielid en als begeleider in onze zorgvolle aandacht en voor onze manier van troosten. Het boek biedt heel bruikbare werkvormen, filmbesprekingen aan om als ouder, leerkracht of begeleider mee aan de slag te gaan, ook op momenten waarop verlies niet expliciet aan de orde is, maar we hen wel gevoelig willen maken voor dit aspect van het leven. En als er zich in de school een crisissituatie van verlies voordoet, geeft het boek uitvoerige, bruikbare scenario’s met praktische aandachtspunten die het lerarenteam kan gebruiken als leidraad om te concretiseren in de eigen schoolsituatie.