Els Jacobs

Els Jacobs

Geen schuld meer door erven

Onverwachts opgezadeld worden met een schuld uit een erfenis komt veel voor. Sinds 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden van kracht en is dit gemakkelijker te vermijden. Nu zijn namelijk meer handelingen nodig om een erfenis te aanvaarden. Vroeger aanvaardde je bijvoorbeeld al een erfenis door inboedel weg te halen of door het betalen van een factuur. De aanvaarding van een erfenis kan ‘zuiver’ zijn, dan accepteer de erfgenaam de nalatenschap zonder voorbehoud, of ‘beneficiair’, onder voorbehoud. Als er later meer schulden dan bezittingen in de erfenis blijken te zitten, kan dan alsnog van de erfenis worden afgezien. Het advies van specialisten is om een erfenis bij twijfel ‘beneficiair’ te aanvaarden, om problemen te voorkomen. Bovendien kunnen onder de nieuwe wet erfgenamen die een nalatenschap zuiver hebben aanvaard en binnen drie maanden een onvoorziene schuld ontdekken, de kantonrechter verzoeken hun de erfenis alsnog beneficiair te laten aanvaarden.