Els Jacobs

Els Jacobs

Meer overlijdens doordeweeks dan in weekend

In het weekend gaan er minder mensen dood dan doordeweeks. Dat blijkt uit een door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde studie naar de seizoensinvloeden op geboorte en overlijden. Zo overleden er in 2016 op zondag ongeveer zeven procent minder mensen dan statistisch gezien logisch zou zijn. Op vrijdag stierven relatief de meeste mensen. Ook geboorten komen doordeweeks meer voor. Vijftig jaar geleden werd ongeveer 29 procent van de kinderen in het weekend geboren, inmiddels is dat nog maar 24 procent van de kinderen. Leven en dood lijken volgens het onderzoek samen te hangen met de vijfdaagse werkweek. Bij geboorten was dit al eerder aangetoond. Bij sterfte is de oorzaak van die verschuiving minder goed onderzocht. Het CBS denkt dat de oorzaak bij de toenemende medicalisering ligt. Doordeweeks gebeuren de meest ingewikkelde operaties en ook de discussie over uitzichtloos lijden speelt mee. In de zorg aan terminale patiënten wordt de behandeling vaak op vrijdag gestaakt. De toegenomen medicalisering kan echter niet voorkomen dat nog steeds de meeste mensen overlijden in de winter.