Els Jacobs

Els Jacobs

Nalaten aan een goed doel

Er bestaan twee manieren om geld na te laten aan een goed doel: door het goede doel als (mede)erfgenaam aan te wijzen of door een legaat aan het goede doel te schenken. Beide moeten in een testament worden vastgelegd. Goede doelen met ANBI-status betalen geen erfbelasting over de bedragen die zij via nalatenschappen ontvangen. Het volledige bedrag komt dus ten gunste van het goede doel.

Het goede doel als erfgenaam
Als het goede doel als (mede)erfgenaam wordt aangewezen, heeft zij – alleen of samen met de andere erfgenamen – recht op hele nalatenschap. Het goede doel erft dan niet alleen alle baten, maar ook de schulden. Daarom zal het goede doel de nalatenschap altijd beneficiair aanvaarden. Dat betekent dat zij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schulden in de nalatenschap.

Een legaat voor het goede doel
Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een waardevol voorwerp zoals een sieraad, huis of kunstwerk. Het goede doel zal het voorwerp altijd omzetten in geld. Voor een legaat is geen beneficiaire aanvaarding nodig omdat het altijd gaat om een vastgesteld bedrag of een object.

Een erfdeel voor de kinderen
Zelfs als het goede doel als enige erfgenaam in het testament is benoemd, houden de overgebleven partner en kinderen (of kleinkinderen in de plaats van de overleden kinderen) recht op hun legitieme erfdeel. Alleen het deel dat overblijft