Els Jacobs

Els Jacobs

Nieuwe akte voor doodgeboren kind

De wettelijke akte voor levenloos geboren kinderen is per 01 juli 2017 gewijzigd. De huidige akte komt te vervallen en hiervoor in de plaats komt er een akte met als opschrift: Akte van geboorte (levenloos).

Minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok komt daarmee tegemoet aan de indieners van een petitie die begin 2016 werd ingediend om de officiële erkenning van doodgeboren kinderen mogelijk te maken. “Wanneer een kind levenloos ter wereld komt, werd er een akte opgemaakt die wordt opgenomen in het overlijdensregister, aangeduid als een akte van een levenloos geboren kind. Gebleken is dat ouders van een levenloos geboren kind hiermee grote moeite hebben”, schrijft Blok. “In hun beleving miskent de aanduiding ‘levenloos geboren’ dat hun kind feitelijk heeft bestaan. Om tegemoet te komen aan deze sterk gevoelde wens van de betrokken ouders, komt de akte van levenloos geboren kind te vervallen. Hierdoor in de plaats komt een akte met als opschrift: Akte van geboorte (levenloos).”

De nieuwe regeling betekent niet dat het nu ook al mogelijk is levenloos geboren kinderen te registreren in de Basisregistratie Persoonsgegevens, benadrukt Blok.

Bron: Vakblad Uitvaart