Het team

Els Jacobs Uitvaartonderneming beschikt over een vrouwelijke dragersgroep. De vrouwen in deze groep begeleiden niet alleen de kist, maar vervullen ook een gastvrouwenrol. Zij zorgen dat in de kerk of in het crematorium alles goed verzorgd is, beantwoorden vragen van mensen, hebben een signalerende functie en vangen indien nodig mensen op. Elke gastvrouw, draagster of overledeneverzorgster, waarvan de meeste dames een verpleegkundige achtergrond hebben, heeft zo haar eigen beweegredenen om voor Els Jacobs Uitvaartonderneming te kiezen.

Ons team - Els en Wanda
Els Jacobs

Els Jacobs

Eigenaar / Uitvaartbegeleider

Els werd op 25 april 1962 in Wittem geboren. Zij is gehuwd en moeder van drie kinderen. Ruim 21 jaar was zij werkzaam in het ziekenhuis te Sittard als A-verpleegkundige. Hier ontwikkelde zij de nieuwsgierigheid naar het fenomeen dood en het leven voorbij de dood.

De overstap van gezondheidszorg naar overlijdenszorg was voor haar geen grote, mede door het feit dat de verzorging van het lichaam van de overledene een belangrijke plaats inneemt binnen de uitvaartzorg van Els Jacobs Uitvaartonderneming. De verzorging van de overledene is het vertrekpunt van de samenwerkingsrelatie met de nabestaanden, waarbij de reeds eerder genoemde aspecten zoals betrokkenheid, warmte, aandacht enzovoort alle op hun eigen manier een plaats krijgen in dit proces. Els ervaart het als een uitdaging de nabestaanden en via hen de overledene te leren kennen om van daaruit de uitvaart mede vorm te geven.

Wanda Voragen

Wanda Voragen

Uitvaartbegeleider

Wanda werd op 27 november 1973 geboren te Heerlen. Zij is samenwonend en moeder van 2 kinderen. De laatste jaren is zij werkzaam geweest in de dienstverleningssector. Steeds meer werd zij zich bewust, dat er iets ontbrak in haar werk. Zij miste het zingeven, het dicht bij de mensen staan. Inmiddels heeft zij de opleiding ritueelbegeleider afgerond en is zij door Els intern opgeleid tot uitvaartbegeleider.

Het citaat van Kahlil Gibran “Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart en zie dat je huilt om wat je vreugde schonk.” raakt haar telkens weer. Vreugde en verdriet vormen samen één geheel.

Hoe anders ons leven ook kan zijn. Hoe verschillend de paden zijn die wij bewandelen. Tijdens het afscheid nemen komen die paden op één plek uit. We komen samen, omdat we iemand missen. Iemand die belangrijk was in ons leven. Iemand van wie we hielden en nog steeds houden. Iemand die we niet meer kunnen aanraken of zien, maar die wel nog heel duidelijk in ons hart aanwezig is. En al geeft dat gevoel van missen vaak verdriet. Het brengt ons ook terug naar fijne herinneringen, herinneringen van liefde en geluk.

Betrokken, rust, ondersteunend en met alle liefde begeleidt zij u in de dagen na een overlijden om samen vorm te geven aan een mooie uitvaart.

Noa Pepels

Drager

Informatie nog niet beschikbaar

Karin Suttak

Drager / gastvrouw rouwbezoek

“Soms is er zoveel te voelen maar zo weinig om te kunnen zeggen. Een luisterend oor, een arm om de schouder, woorden of juist geen woorden. Naast drager ben ik ook gastvrouw bij het rouwbezoek. Voor mij is het heel dankbaar en betekenisvol om families te ontvangen en met warmte te omringen.”

Sandra Salden

Drager

“Steun bieden aan nabestaanden, daar wil ik mede zorg voor dragen.”

Rezie Vrancken

Drager / gastvrouw rouwbezoek 

“Ik vind het een voorrecht dat ik nabestaanden mag bijstaan. Door op de achtergrond aanwezig te zijn en indien nodig, hulp te bieden ervaar ik als zeer waardevol. Als team doen we er alles aan om specifieke wensen mogelijk te vervullen. Elke uitvaart is uniek. Het letten op details en uitstraling is voor mij een belangrijk onderdeel en maakt dat ik mij hier op mijn plaats voel.”