Els Jacobs

Els Jacobs

Troostende teksten uit het hart

Stel dat je hart zou zijn als een huis, schrijft Floortje Agema in de inleiding van haar debuut. Een huis waar liefde kan wonen en waar het altijd veilig is. Je eigen hartenhuis. Daar is ruimte voor verdriet en pijn, maar ook voor weer rechtop gaan staan en opnieuw liefhebben. Ritueelbegeleidster Agema verloor haar eigen moeder toen ze twintig jaar oud was. Het was de eerste uitvaart waarvoor ze een tekst schreef. Het bijzondere van deze en alle andere teksten in het boek is dat ze vol liefde geschreven zijn. Haar pen is nergens in zwarte inkt gedoopt. De overledene wordt letterlijk gekend, wordt geëerd als een warm en welkom wezen, haar of zijn naam wordt genoemd. De achterblijvers worden niet eenzaam aan hun lot overgelaten maar krijgen ook warme woorden toegefluisterd waarmee de schrijfster lijkt te willen zeggen: kom maar hier, het is goed, laat alles maar komen wat er komen moet. Sassafras de Bruyn heeft enkele teksten voorzien van pareltjes van verfijnde tekeningen. Het boek is hierdoor geschikt voor alle leeftijden en is een passend cadeau in donkere dagen.

Titel: Jij wordt gekend. Verhalen en gedichten uit het hartenhuis.
Auteur: Floortje Agema
Uitgever: Fiddelaers & Dochters Vof
ISBN: 9789077179208
Prijs: € 24,95