Els Jacobs

Els Jacobs

Veel euthanasieverzoeken verouderd

Wie een wilsverklaring voor euthanasie heeft afgegeven, moet deze periodiek met een arts bespreken. Gebeurt dit niet, dan komt de wilsverklaring feitelijk te vervallen. Uit onderzoek van huisarts Matthijs van Wijmen onder ruim 4000 leden van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en 1000 leden van de christelijke patiëntenvereniging NPV blijkt een aanzienlijk deel van de wilsverklaringen te zijn verouderd. In een wilsverklaring wordt vastgelegd hoe lang men doorbehandeld wil worden en wanneer euthanasie toegepast zou moeten worden. Uit onderzoek dat zes jaar in beslag nam, bleek dat 42% van de NVVE-leden periodiek met een arts spreekt over hun wilsbeschikking. Onder NPV-leden was dat slechts 28%.

Bron: Vakblad Uitvaart