Els Jacobs

Els Jacobs

Verlies door suicide

Marieke de Groot en Jos de Keijser | ISBN 9789025955779 | € 23,90 12,95 uitg: Ten Have, Baarn, 2008, 207 pagina’s

Werkboek voor nabestaanden

Dit boek biedt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden, kennissen, mensen werkzaam in het onderwijs, pastoraal werkers, hulpverleners en vrijwilligers een kader waarin zij de reacties op een verlies door zelfdoding kunnen plaatsen. Achtergrondinformatie, voorbeelden van lotgenoten en praktische oefeningen geven nabestaanden handvatten om greep te krijgen op hun leven na het verlies. Uitgangspunt daarbij is de kracht die mensen in zich hebben om de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen positief te beinvloeden.

Marieke de Groot en Jos Keijser putten uit beider ervaring met het begeleiden van rouwenden en hun onderzoek naar de effectiviteit van hulp aan nabestaanden van suicide.