Els Jacobs

Els Jacobs

Wat is eigenlijk een legaat?

Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan één of meerdere personen een vorderingsrecht toekent. Een legaat kan in de vorm van een bepaald goed. Dit kan zijn een schilderij, meubels of bijvoorbeeld een sieraad. Dit legaat kan in een handgeschreven, gedateerd en ondertekend codicil worden nagelaten.

Het legaat kan ook in de vorm van een geldbedrag. Het nalaten van een geldbedrag in een handgeschreven codicil is echter niet geldig. Dit legaat moet worden opgenomen in een testament. De persoon die iets gelegateerd krijgt noemen we de legataris.